Koleje Mazowieckie
EN76-017
94 51 2 140 119-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 120-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 121-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 122-4    PL-KMKOL

22WEe-008 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.10.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 30.11.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 20.06.2022 PESA Mińsk Maz.