Koleje Mazowieckie
EN76-016
94 51 2 140 115-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 116-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 117-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 118-2    PL-KMKOL

22WEe-007 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.10.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 21.11.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 09.08.2022 PESA Mińsk Maz.