Koleje Mazowieckie
EN76-015
94 51 2 140 111-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 112-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 113-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 114-1    PL-KMKOL

22WEe-006 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.09.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 02.11.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 30.06.2022 PESA Mińsk Maz.