Koleje Mazowieckie
EN76-014
94 51 2 140 107-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 108-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 109-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 110-9    PL-KMKOL

22WEe-005 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.09.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 11.10.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 31.05.2022 PESA Mińsk Maz.