Koleje Mazowieckie
EN76-013
94 51 2 140 103-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 104-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 105-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 106-7    PL-KMKOL

22WEe-004 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.09.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 03.10.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 20.05.2022 PESA Mińsk Maz.