Koleje Mazowieckie
EN76-012
94 51 2 140 099-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 100-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 101-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 102-6    PL-KMKOL

22WEe-003 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 08.09.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.08.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 21.04.2022 PESA Mińsk Maz.