Koleje Mazowieckie

EN76-012
94 51 2 140 099-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 100-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 101-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 102-6    PL-KMKOL

22WEe-003 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/129.08.2016PESA Bydgoszcz