Koleje Mazowieckie

EN76-011
94 51 2 140 095-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 096-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 097-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 098-6    PL-KMKOL

22WEe-002 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.08.2011PESA Bydgoszcz
P4/109.08.2016PESA Bydgoszcz