Koleje Mazowieckie
EN76-010
94 51 2 140 091-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 092-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 093-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 094-5    PL-KMKOL

22WEe-001 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 09.08.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 27.07.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 09.03.2022 PESA Mińsk Maz.