Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

EN76-007
94 51 2 140 083-8    PL-KSL
94 51 2 140 084-6    PL-KSL
94 51 2 140 085-3    PL-KSL
94 51 2 140 086-1    PL-KSL

22WE-007 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.08.2011PESA Bydgoszcz
P4/113.10.2016PESA Bydgoszcz