Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

EN76-006
94 51 2 140 079-6    PL-KSL
94 51 2 140 080-4    PL-KSL
94 51 2 140 081-2    PL-KSL
94 51 2 140 082-0    PL-KSL

22WE-006 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.01.06.2011PESA Bydgoszcz
P4/110.09.2016PESA Bydgoszcz