Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

EN76-003
94 51 2 140 067-1    PL-KSL
94 51 2 140 068-9    PL-KSL
94 51 2 140 069-7    PL-KSL
94 51 2 140 070-5    PL-KSL

22WE-003 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.20.05.2011PESA Bydgoszcz
P4/129.10.2016PESA Bydgoszcz