Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

EN76-002
94 51 2 140 063-0    PL-KSL
94 51 2 140 064-8    PL-KSL
94 51 2 140 065-5    PL-KSL
94 51 2 140 066-3    PL-KSL

22WE-002 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.03.2011PESA Bydgoszcz
P4/107.10.2016PESA Bydgoszcz