Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

EN76-001
94 51 2 140 059-8    PL-KSL
94 51 2 140 060-6    PL-KSL
94 51 2 140 061-4    PL-KSL
94 51 2 140 062-2    PL-KSL

22WE-001 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.03.2011PESA Bydgoszcz
P4/130.09.2016PESA Bydgoszcz