Koleje Mazowieckie
ER75-012
94 51 2 140 007-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 007-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 007-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 007-7    PL-KMKOL

L-415812 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 31.10.2008 Stadler Bussnang
P4/1 16.04.2014 Stadler Polska
P4/2 09.11.2018 Stadler Service Polska