Koleje Mazowieckie
ER75-010
94 51 2 140 006-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 006-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 006-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 006-9    PL-KMKOL

L-415810 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.09.2008 Stadler Bussnang
P4/1 16.09.2013 Stadler Polska
P4/2 04.05.2018 Stadler Service Polska