Koleje Mazowieckie
ER75-009
94 51 2 140 005-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 005-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 005-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 005-1    PL-KMKOL

L-415809 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 15.09.2008 Stadler Bussnang
P4/1 02.05.2014 Stadler Polska
P4/2 26.10.2018 Stadler Service Polska