Koleje Mazowieckie
ER75-007
94 51 2 140 004-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 004-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 004-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 004-4    PL-KMKOL

L-415807 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.08.2008 Stadler Bussnang
P4/1 25.02.2014 Stadler Polska
P4/2 15.02.2019 Stadler Service Polska