Koleje Mazowieckie
ER75-006
94 51 2 140 003-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 003-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 003-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 003-6    PL-KMKOL

L-415806 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 05.08.2008 Stadler Bussnang
P4/1 28.10.2013 Stadler Polska
P4/2 21.06.2018 Stadler Service Polska