Koleje Mazowieckie
ER75-004
94 51 2 140 002-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 002-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 002-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 002-8    PL-KMKOL

L-415804 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.06.2008 Stadler Bussnang
P4/1 20.11.2013 Stadler Polska
P4/2 13.07.2018 Stadler Service Polska