Koleje Mazowieckie
ER75-002
94 51 2 140 001-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 001-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 001-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 001-0    PL-KMKOL

L-415802 / 2008
Stadler Rail Siedlce
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.05.2008 Stadler Bussnang
P4/1 15.01.2014 Stadler Polska
P4/2 26.09.2018 Stadler Service Polska