PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-014
94 51 2 140 211-5    PL-PKPIC
94 51 2 140 212-3    PL-PKPIC
94 51 2 140 213-1    PL-PKPIC
94 51 2 140 214-9    PL-PKPIC

16WEk-014 / 2008
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.     11.2008PESA Bydgoszcz
P4/128.05.2014PESA Bydgoszcz