PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie

ED74-013
94 51 2 140 207-3    PL-PKPIC
94 51 2 140 208-1    PL-PKPIC
94 51 2 140 209-9    PL-PKPIC
94 51 2 140 210-7    PL-PKPIC

16WEk-013 / 2008
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.05.08.2008PESA Bydgoszcz
P4/124.07.2015PESA Bydgoszcz