POLREGIO
Małopolski Zakład w Krakowie
ED72-012
94 51 2 130 257-0    PL-PREG
94 51 2 130 258-8    PL-PREG
94 51 2 130 259-6    PL-PREG
94 51 2 130 260-4    PL-PREG

5Bs 6Bs 6Bs 5Bs - 775 / 1995
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.03.1995 PFW Wrocław
R3 25.06.2005 T.S. Opole
R4 24.03.2009 ZNTK Mińsk Maz.
R5 30.01.2013 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 12.03.2020 ZNT Kruszewiec