Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie
EN71-032

5B 6B 6B 5B - 1006/350 398 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R6 30.09.1992 ZNTK Mińsk Maz.
R7 31.12.1997 ZNTK Mińsk Maz.
R8 17.01.2002 ZNTK Mińsk Maz.
R9 22.05.2007 ZUT REMTRAK
PRZETARG
02.02.2016