Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-108
94 51 2 141 608-1    PL-PREG
94 51 2 141 610-7    PL-PREG
94 51 2 141 609-9    PL-PREG

36WEdb-008 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.12.2020 NEWAG NS