Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-107
94 51 2 141 605-7    PL-PREG
94 51 2 141 607-3    PL-PREG
94 51 2 141 606-5    PL-PREG

36WEdb-007 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.12.2020 NEWAG NS