Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-106
94 51 2 141 600-8    PL-PREG
94 51 2 141 604-0    PL-PREG
94 51 2 141 603-2    PL-PREG

36WEdb-006 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.12.2020 NEWAG NS