Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-105
94 51 2 141 597-6    PL-PREG
94 51 2 141 599-2    PL-PREG
94 51 2 141 598-4    PL-PREG

36WEdb-005 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.10.2020 NEWAG NS