Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-104
94 51 2 141 594-3    PL-PREG
94 51 2 141 596-8    PL-PREG
94 51 2 141 595-0    PL-PREG

36WEdb-004 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.10.2020 NEWAG NS