Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-103
94 51 2 141 589-3    PL-PREG
94 51 2 141 593-5    PL-PREG
94 51 2 141 590-1    PL-PREG

36WEdb-003 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.10.2020 NEWAG NS