Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-102
94 51 2 141 586-9    PL-PREG
94 51 2 141 588-5    PL-PREG
94 51 2 141 587-7    PL-PREG

36WEdb-002 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.10.2020 NEWAG NS