Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

POLREGIO
Podkarpacki Zakład w Rzeszowie
EN63B-101
94 51 2 141 583-6    PL-PREG
94 51 2 141 585-1    PL-PREG
94 51 2 141 584-4    PL-PREG

36WEdb-001 / 2020
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 23.10.2020 NEWAG NS