Koleje Mazowieckie
EW60-002
94 51 2 120 799-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 800-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 801-7    PL-KMKOL

6WEb-002 / 1990
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1+M 30.04.2007 ZNTK Mińsk Maz.
1P4/1+M 26.09.2014 ZNTK Mińsk Maz.