PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
EU06-20
91 51 5 140 092-5    PL-PKPC

3204/E298 / 1964
English Electric
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 31.12.1976 ZNLE Gliwice
G2 06.12.1989 ZNLE Gliwice
2R1 29.06.1991 ZNLE Gliwice
2R2 05.05.1993 ZNLE Gliwice
2R4 24.07.1997 ZNLE Gliwice
2R5 17.06.2000 ZNTK Oleśnica
2R6 20.03.2002 ZNTK Oleśnica
2R7 10.02.2007 ZNLE Gliwice