PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
EU06-18
91 51 5 140 091-7    PL-PKPC

3202/E296 / 1962
English Electric
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
G1 31.03.1976 ZNLE Gliwice
G2 31.07.1990 ZNLE Gliwice
2R1 25.03.1992 ZNLE Gliwice
2R2 31.03.1994 ZNLE Gliwice
2R3 30.09.1996 ZNLE Gliwice
2R4 10.11.1998 ZNTK Oleśnica
2R5 27.02.2002 ZNTK Oleśnica
2R6 23.02.2007 ZNLE Gliwice