PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
EU06-01

3185/E279 / 1961
English Electric
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 27.09.1963 ZNTK Gdańsk
R2 22.04.1965 ZNTK Gdańsk
S1 21.03.1966 ZNTK Gdańsk
R3 12.01.1967 ZNTK Gdańsk
R4 27.10.1967 ZNTK Gdańsk
S2 02.07.1968 ZNTK Gdańsk
R5 15.01.1970 ZNTK Gdańsk
R6 26.05.1971 ZNTK Gdańsk
S3 15.09.1972 ZNLE Gliwice
R7 20.12.1973 ZNLE Gliwice
G1 03.09.1975 ZNLE Gliwice
1R1 27.01.1977 ZNLE Gliwice
1S1 20.06.1978 ZNLE Gliwice
1R2 31.12.1979 ZNLE Gliwice
1S2 30.06.1981 ZNLE Gliwice
1R3 29.08.1983 ZNLE Gliwice
1S3 22.08.1985 ZNLE Gliwice
1R4 01.04.1987 ZNLE Gliwice
G2 30.11.1988 ZNLE Gliwice
2R2 09.09.1992 ZNLE Gliwice
2R3 25.08.1994 ZNLE Gliwice
2R4 31.10.1996 ZNLE Gliwice
2R5 23.10.1999 ZNTK Oleśnica
2R6 21.12.2001 ZNTK Oleśnica
2R7 01.12.2006 Zakład Taboru w Krakowie