PESA Bydgoszcz
ED59-01 / ex. ED74-01
94 51 2 140 223-0    PL-PREG
94 51 2 140 224-8    PL-PREG
94 51 2 140 225-5    PL-PREG

15WE-001 / 2006
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 26.04.2006 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.05.2014 PESA Bydgoszcz
Galeria zdjęć pojazdu
28.06.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
28.06.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
28.06.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
09.05.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
09.05.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
22.03.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
22.03.2016 | Toruń Kluczyki ED59-01
22.03.2016 | Toruń Kluczyki | Data naprawy P4/1. ED59-01
22.03.2016 | Toruń Kluczyki | Data naprawy P4/1. ED59-01