Lok. Gdynia Chylonia
Północna DOKP
EW58-023

3WEa-023 / 1980
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.04.1980 PFW Wrocław
+++
25.08.1982
Przyczyna skreślenia pojazdu
Zderzenie z EW58-027 w 1982 roku. EW58-023