Zakład Taboru Gdynia
Północna DOKP
EW58-018

3WEa-018 / 1979
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+M 21.12.1984 PFW Wrocław
+++
10.10.1998
Informacja
Podczas naprawy R1 w PAFAWAG Wrocław w wagonie EW58-018sa zamontowano rozruch tyrystorowy. EW58-018