PKP SKM w Trójmieście
EW58-011
94 51 2 140 020-0    PL-SKMT
94 51 2 140 021-8    PL-SKMT
94 51 2 140 022-6    PL-SKMT

3WEa-011 / 1978
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 31.08.1995 Reza Malbork
R4 14.01.2003 PKP SKM w Trójmieście
+++
27.10.2015