Zakład Taboru Gdynia
Północna DOKP
EW58-007

3WE-007 / 1977
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 08.06.1995 Reza Malbork
+++
15.03.1999