PKP SKM w Trójmieście
EW58-006
94 51 2 120 214-3    PL-SKMT
94 51 2 120 215-0    PL-SKMT
94 51 2 120 216-8    PL-SKMT

3WE-006 / 1977
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R 12.06.2001 Zakład SKM
+++
27.10.2015