Lok. Gdynia Chylonia
DOKP Gdańsk

EN57-759

5B 6B 5B - 282 / 1970
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.04.1971ZNTK Mińsk Maz.
R231.03.1972ZNTK Mińsk Maz.
S109.03.1973ZNTK Mińsk Maz.
R304.04.1974ZNTK Mińsk Maz.
+++
16.10.1974