Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie
EN57-746
94 51 2 121 113-6    PL-PREG
94 51 2 121 114-4    PL-PREG
94 51 2 121 115-1    PL-PREG

5B 6B 5B - 279 / 1969
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.06.1969 PFW Wrocław
R1 16.10.1970 ZNTK Mińsk Maz.
R2 22.11.1971 ZNTK Mińsk Maz.
S1 30.12.1972 ZNTK Mińsk Maz.
R3 10.01.1974 ZNTK Mińsk Maz.
R4 27.02.1975 ZNTK Mińsk Maz.
S2 30.04.1976 ZNTK Mińsk Maz.
R5 24.09.1977 ZNTK Mińsk Maz.
R6 17.02.1979 ZNTK Mińsk Maz.
S3 12.07.1980 ZNTK Mińsk Maz.
R7 02.02.1982 ZNTK Mińsk Maz.
R8 11.03.1983 ZNTK Mińsk Maz.
G1 23.05.1984 ZNTK Mińsk Maz.
1R1 27.02.1986 ZNTK Mińsk Maz.
1R2 16.01.1988 MD Idzikowice
1R3 28.07.1989 MD Idzikowice
1R4 11.10.1991 MD Idzikowice
1R5 20.07.1993 MD Idzikowice
1R6 24.04.1995 MD Idzikowice
1R7 15.01.1998 ZNTK Gdańsk
1R8 19.09.2000 ZUT REMTRAK
1R9 25.08.2004 ZUT REMTRAK
1R10 05.06.2009 ZUT REMTRAK
+++
25.04.2016