POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

EN57ALd-2231 / ex. EN57-1688
94 51 2 122 463-4    PL-PREG
94 51 2 122 464-2    PL-PREG
94 51 2 122 465-9    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 566/2231 / 1987
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.17.10.1987PFW Wrocław
R512.12.2002ZNTK Mińsk Maz.
R627.11.2007ZNTK Mińsk Maz.
R729.01.2013ZNTK Mińsk Maz.
P5/1+M01.03.2018ZNTK Mińsk Maz.