POLREGIO
Podlaski Zakład w Białymstoku
EN57ALd-2212 / ex. EN57-1745
94 51 2 122 532-6    PL-PREG
94 51 2 122 533-4    PL-PREG
94 51 2 122 534-2    PL-PREG

5Bk 6Bk 5Bk - 629/2212 / 1989
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 28.04.1989 PFW Wrocław
R5 15.09.2004 ZNTK Mińsk Maz.
R6 04.08.2009 PR Łódź
P5/1+M 30.11.2017 ZNTK Mińsk Maz.