Koleje Mazowieckie
EN57-1941
94 51 2 120 718-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 719-1    PL-KMKOL
94 51 2 120 720-9    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 751 / 1992
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R5 21.09.2006 ZNTK Mińsk Maz.
R6 17.11.2009 ZNTK Mińsk Maz.
P4/7 15.07.2013 ZNTK Mińsk Maz.
P4/8 30.06.2017 ZNTK Mińsk Maz.