POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

EN57-1936
94 51 2 122 658-9    PL-PREG
94 51 2 122 659-7    PL-PREG
94 51 2 122 660-5    PL-PREG

5Bm 6Bm 5Bm - 746 / 1991
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.12.1991PFW Wrocław
R?31.01.2007ZNTK Mińsk Maz.
R?04.04.2013PR Olsztyn