Koleje Mazowieckie
EN57-1926
94 51 2 120 694-6    PL-KMKOL
94 51 2 120 695-3    PL-KMKOL
94 51 2 120 696-1    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 736 / 1991
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.10.1991 PFW Wrocław
R4 30.09.2003 ZNTK Mińsk Maz.
R5 12.04.2007 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 17.03.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P4/7 31.10.2014 ZNTK Mińsk Maz.
P4/8 28.12.2018 ZNTK Mińsk Maz.