Koleje Mazowieckie
EN57-1904
94 51 2 120 634-2    PL-KMKOL
94 51 2 120 635-9    PL-KMKOL
94 51 2 120 636-7    PL-KMKOL

5Bm 6Bm 5Bm - 714 / 1991
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.05.1991 PFW Wrocław
R5 16.08.2007 ZNTK Mińsk Maz.
P4/6 30.03.2011 ZNTK Mińsk Maz.
P4/7 21.11.2014 ZNTK Mińsk Maz.
+++
25.03.2021